Jak walczyć z hejterami?

Jak walczyć z hejterami?

Jak walczyć z hejteremi? Sposobów jest wiele, sztuką jest wybrać te najbardziej skuteczne.

Można próbować zmieniać lub usuwać treści poprzez ich modyfikację przez administratorów stron internetowych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, administrator podejmując skuteczną wiadomość o bezprawności wpisów, powinien natychmiast zablokować do nich dostęp, aby uniknąć odpowiedzialności.

Można również zwrócić się do administratorów lub do Sądu/Prokuratury o uzyskanie danych tj. ustalenie adresu IP hejtera. Adres IP należy do zbioru danych osobowych i administratorzy stron internetowych powinni go udostępniać osobom, które chcą się domagać ochrony swych naruszonych dóbr osobistych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Jeżeli komuś przyjdzie na myśl ignorowanie „hejtów”, nie jest to zazwyczaj skutecznym rozwiązaniem, dlatego że zazwyczaj wtedy przybiera ono większe rozmiary i staje się bardziej uporczywe. Hejter bowiem chce być dostrzeżony, a nie zignorowany.

Innym z wyjść jest pouczanie, tj. uświadamianie osób które dokonują naruszeń o ich bezprawności w postaci wezwań. Czasami osoby te- zdając sobie sprawę, że nie są tak anonimowe i bezkarne- zaprzestają swoich działań. Warto wspomnieć, że takie zachowania mogą odrodzić się, ale pod bardziej zabezpieczonymi hostami, tak aby byli oni nieosiągalni i jeszcze bardziej trudno ich zweryfikować.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sporu sądowego, cywilnego lub karnego. Można również domagać się swoich praw na drodze karnej, następnie później żądać należnego odszkodowania tudzież zadośćuczynienia na drodze cywilnej.

Należy pamiętać, iż postępowanie karne znieważenia i zniesławienia jest wszczynane z oskarżenia prywatnego, tj. należy sporządzić prywatny akt oskarżenia w sprawie.

Powrót na górę