Konsekwencje hejterstwa

Konsekwencje hejterstwa

Podsumowując, z reguły jeśli ktoś nas hejtuje można mówić o naruszeniu dóbr osobistych z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. W procesie cywilnym możemy domagać się zaniechania bezprawnych działań, od osoby dokonującej naruszeń dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności jest to złożenie oświadczenia o określonej treści i określonej formie tzw. przeprosin. Ważne jest, aby pamiętać o tym, iż możemy również żądać zapłaty zadośćuczynienia lub zapłaty określonej kwoty na cel społeczny, ale także jeśli udokumentujemy szkodę majątkową powstałą w wyniku „hejtów” możemy także żądać jej naprawienia.

Mogą zachodzić także przesłanki, aby hejterstwo zakwalifikować jako przestępstwo pomówienia czy znieważenia. Oskarżony może narazić się na grzywnę, karę ograniczenia wolności, a w przypadku kiedy następuje to poprzez środki masowego komunikowania, nawet karze pozbawienia wolności.

W przypadku skazania sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub na wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny tudzież Polskiego Czerwonego Krzyża do 100 000 zł.

Ponadto, w postępowaniu karnym można wystąpić z powództwem cywilnym w celu dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa tj. obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie.

Powrót na górę