Pomoc Prawna

Pomoc Prawna

Fundacja Stop Hejterom! udziela bezpłatnych porad prawnych, dla osób dotkniętych hejtem i nienawiścią.

Opiekę prawną zapewniają wolontariusze Fundacji, adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy.

Porady udzielane są w każdy wtorek od godz. 15 do 17 w siedzibie Fundacji.

Zasady udzielania porad prawnych:

Poradę Prawną udzielamy wszystkim osobom dotkniętym zjawiskiem Hejtu i nienawiści.

Porad udzielamy w sprawach:

 1. karnych
 2. cywilnych

dotyczących zagadnień:

 1. dóbr osobistych
 2. związanych z przestępstwami na tle nienawiści.

 

Zasady udzielania porad prawnych w Poradni Prawnej Fundacji STOP HEJTEROM!:

 1. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej powinny skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.
 2. Warunkiem przyjęcia sprawy jest wypełnienie i podpisanie formularza informacyjnego.
 3. Członek Poradni odmawia prowadzenia sprawy gdy:
  a) dana sprawa dotyczy jego interesów lub interesów osób mu bliskich;
  b) w danej sprawie występował w charakterze świadka lub jest w jakikolwiek inny sposób związany z daną sprawą;
 1. Porad prawnych udzielają nasi wolontariusze adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy.
 2. Porada prawna jest wydawana w formie ustnej, bądź e-mailowo. Nie udzielamy porad prawnych telefonicznie.
 3. Przed spotkaniem należy przemyśleć problem oraz przygotować kopie potrzebnych do załatwienia sprawy dokumentów (Poradnia nie przyjmuje oryginałów). Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
 4. Opinie są wydawane tylko Klientom.
 5. Nie wydaje się opinii w sprawie, w której klient korzystał już z profesjonalnej pomocy prawnej.
 6. Od udzielonych porad nie pobiera się opłat.
 7. Porada nie jest wydawana, kiedy w danej sprawę biegnie termin np. do wniesienia apelacji.
 8. Osoba ubiegająca się o uzyskanie porady, która dostarczyła odpowiednie dokumenty, nie otrzymuje gwarancji uzyskania porady.
 9. Złożone w Poradni kopie dokumentów pozostają w archiwum Poradni i nie są zwracane Klientom.
 10. Termin na uzyskanie porady wynosi 14 dni.
 11. Osoby udzielające porad prowadzą sprawy w sposób rzetelny oraz profesjonalny. Zachowują poufność wszystkich danych oraz informacji, także po zakończeniu prowadzania sprawy oraz po zakończeniu członkostwa w Poradni.
 12. Poradnia może przekazać sprawę Rzecznikowi Praw Obywatelskich tylko na wniosek klienta. Również Poradnia może skierować sprawę do odpowiednich organów państwowych w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 13. Na wezwanie uprawnionego organu, osoba, która udziela porady, zobowiązana jest do przekazania informacji, złożenia zeznań dotyczących danej sprawy.
 14. Poradnia odpowiada tylko za umyślne wyrządzenie szkody wydaniem porady, bądź szkody powstałej w wyniku braku jej wydania.

 

KONTAKT

Telefon: +48 506 367 109,
email: biuro@stophejterom.kijewskigras.pl

Powrót na górę